Ova Politika privatnosti opisuje politiku SEI DISTRIBUCIJA D.O.O., Gospodara Vučića 137, Vračar, Beograd, tel:069/233 1424, email: office@buscaglione.rs o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših informacija koje prikupljamo kada vi koristite naš sajt buscaglione.rs, u nastavku “Servis”. Pristupanjem ili korišćenjem Servisa, pristajete na prikupljanje, korišćenje i otkrivanje vaših informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ako se ne slažete sa istim, molimo vas da ne pristupate ili koristite uslugu.

Ovu Politiku privatnosti možemo da izmenimo u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja i objavićemo revidiranu Politiku privatnosti na usluzi. Revidirana Politika će stupiti na snagu 180 dana od dana kada je revidirana politika objavljena u Servisu i vaš nastavak pristupa ili korišćenje Usluge nakon tog vremena će predstavljati da prihvatate revidiranu Politiku privatnosti. Stoga preporučujemo da povremeno pregledate ovu stranicu.

Informacije koje prikupljamo

 Prikupljaćemo i obrađivati sledeće lične podatke o vama:

  Ime

  Imejl

  Broj telefona

Kako koristimo vaše informacije

Koristićemo informacije koje prikupljamo o vama u sledeće svrhe

  Marketing/ Promotivni

  Kreiranje korisničkog naloga

  Obrada plaćanja

  Ciljano oglašavanje

  Upravljajte porudžbinom kupaca

Ako želimo da koristimo vaše podatke u bilo koju drugu svrhu, tražićemo od vas saglasnost i koristićemo vaše podatke samo kada dobijemo vašu saglasnost, a zatim, samo u svrhu(e) za koju dajemo saglasnost, osim ako se od nas ne zahteva drugačije .

 Zadržavanje Vaših informacija

 Zadržaćemo vaše lične podatke kod nas 90 dana do 2 godine nakon što korisnici ukinu svoje naloge ili onoliko dugo koliko su nam potrebni da bismo ispunili svrhe za koje su prikupljeni, kao što je detaljno navedeno u ovoj Politici privatnosti. Možda ćemo morati da zadržimo određene informacije tokom dužeg perioda, kao što je vođenje evidencije/izveštavanje u skladu sa važećim zakonom ili iz drugih legitimnih razloga kao što su sprovođenje zakonskih prava, sprečavanje prevara, itd. Preostale anonimne informacije i zbirne informacije, od kojih nijedna ne identifikuje vas (direktno ili indirektno), mogu se čuvati neograničeno.

Vaša prava

 U zavisnosti od zakona koji se primenjuje, možete imati pravo da pristupite i ispravite ili izbrišete svoje lične podatke ili da dobijete kopiju vaših ličnih podataka, ograničite ili prigovorite na aktivnu obradu vaših podataka, zatražite od nas da podelimo (prenesemo) vaše lične informacije drugom licu, povući svaku saglasnost koju ste nam dali za obradu vaših podataka, pravo na podnošenje žalbe zakonskom organu i druga prava koja mogu biti relevantna prema važećim zakonima. Da biste ostvarili ova prava, možete nam pisati na office@buscaglione.rs. Odgovorićemo na vaš zahtev u skladu sa važećim zakonom.

Možete da odustanete od direktnih marketinških komunikacija ili profilisanja koje sprovodimo u marketinške svrhe tako što ćete nam pisati na office@buscaglione.rs.

Kolačići

Da biste saznali više o tome kako koristimo ove i vaše izbore u vezi sa ovim tehnologijama praćenja, pogledajte našu Politiku o kolačićima.

Bezbednost

Bezbednost vaših informacija nam je važna i mi ćemo koristiti razumne mere bezbednosti da sprečimo gubitak, zloupotrebu ili neovlašćenu izmenu vaših informacija pod našom kontrolom. Međutim, s obzirom na inherentne rizike, ne možemo da garantujemo apsolutnu sigurnost i shodno tome, ne možemo da obezbedimo ili garantujemo bezbednost bilo koje informacije koju nam prenosite i to činite na sopstveni rizik.

Službenik za pritužbe/zaštitu podataka

 Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa obradom vaših informacija koje su dostupne kod nas, možete da pošaljete mejl našem službeniku za žalbe na adresu SEI DISTRIBUCIJA D.O.O, Gospodara Vučića 137, Vračar, Beograd,email: office@buscaglione.rs Rešićemo vaše nedoumice u skladu sa važećim zakonom.